Dobór - Dobór do służby w Policji - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobór do służby w Policji

Dobór

I Ty możesz zostać policjantem… Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi.

O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami pod numerami telefonów :

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.12.2013 r. zmieniającące rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw, poz. 1663.

Informator dla kandydatów do Policj >>

 

Przyjęcia do służby w Policja - 2017 r.  >>

Rekrutacja dla Kandydatów ubiegających się o ponowne przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby >>

 

 

UWAGA

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji  limitu przyjęcia do służby w Policji dla garnizonu lubuskiego w terminie 23 maja 2017 r., określając go na poziomie 37 osób.

 

UWAGA

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitów przyjęć do służby w Policji w roku 2017, w ramach których garnizon lubuski realizował będzie przyjęcia do służby w Policji w poniższych terminach:

  • 22 luty 2017 r. – 22 osoby
  • 23 maja2017 r. - 25 osób
  • 22 sierpnia2017 r. – 16 osób
  • 12 grudnia 2017 r. -65 osób

 

UWAGA

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji  limitu przyjęcia do służby w Policji dla garnizonu lubuskiego w terminie 29 grudnia 2016 r., określając go na poziomie 25 osób.

 

UWAGA

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęć do służby w Policji w roku 2016, uchylając termin przyjęcia przypadający na 12 września br.

 

UWAGA !!!

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji przeprowadzanej w 2016 roku, dokonał modyfikacji limitów przyjęć do służby w Policji dla garnizonu lubuskiego.

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2016 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone następująco:

  •  7 marca 2016 r.                  –  33 osoby
  • 12 kwietnia 2016 r.              –  20 osób
  • 6 czerwca 2016 r.               –  17 osób
  • 12 września 2016 r.            –  30 osób
  • 28 listopada 2016 r.           –  39 osób

Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww terminów i limitów przyjęć do służby w Policji, w oparciu o cyklicznie dokonywaną w 2016 r. analizę fluktuacji kadr w Policji.

Metryczka

Data publikacji 24.10.2012
Data modyfikacji 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Rynkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski WKS KWP Gorzów Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski

Nawigacja

do góry