Program "Rekrut" - Dobór do służby w Policji - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobór do służby w Policji

Program "Rekrut"

Planowane przyjęcia do służby w Policji na terenie całego kraju. Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.POLICJA.PL

Metryczka

Data publikacji 24.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Pogodziński
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Pogodziński WKS KWP Gorzów Wlkp.

Nawigacja

do góry