Finanse publiczne

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

IV Kwartał 2018

 

 

 

Kwartalna informacja

o udzielonych umorzeniach

niepodatkowych należności budżetowych,

o których mowa w art. 60 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

IV Kwartał 2018

 


     Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 poz. 2077 ze zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. informuje, że w IV kwartale 2018 roku wydał 20 decyzji w sprawie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Łączna kwota umorzenia wyniosła 6.551,20 zł (słownie zł: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden 20/100).

Metryczka

Data publikacji : 31.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Stryczek
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Romankiewicz WKS
do góry