Finanse publiczne

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

II Kwartał

Kwartalna informacja

o udzielonych umorzeniach

niepodatkowych należności budżetowych,

o których mowa w art. 60 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

II Kwartał 2019

 


     Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 poz. 2077 ze zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. informuje, że w II kwartale 2019 roku wydał 40 decyzji w sprawie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Łączna kwota umorzenia wyniosła 12198,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 00/100).

Metryczka

Data publikacji : 02.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
do góry