Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Wykaz składników majątku uznanego za zbędny

 

 

 

l.p.

Zakres Pliki do pobrania (okólnik) Osoba odpowiedzialna Informacja o planowanym sposobie zbycia
Tryb *) Termin Pliki do pobrania (wykazy)
1 Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie,

 

pobierz

imię i nazwisko:
tel.:          
e-mail:

komórka org.:

data ostatniej aktualizacji:

   

pobierz

2

a/ Maszyny i urządzenia techniczne

b/ Uzbrojenie

c/ technika policyjna

d/ Umundurowanie

e/ technika biurowa

f/ SOT

a/  pobierz

b/  pobierz

c/  pobierz

d/  pobierz

e/  pobierz

f/  pobierz

mię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail: 
data ostatniej aktualizacji:

    pobierz
3 Materiały budowlane pobierz

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.: -
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:

    pobierz
4 Transport

 

mię i nazwisko: post. Michał Górniak
tel.:  47 791 1423
komórka org.:  GMT
e-mail:  michal.gorniak@go.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:

   

pobierz

5 Sprzęt łączności
i informatyki

pobierz

imię i nazwisko:
tel.
komórka org.:

data ostatniej aktualizacji:

    pobierz

 

6

Umundurowanie

pobierz

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.: Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
e-mail: -
data ostatniej aktualizacji:
   

pobierz

7 Uzbrojenie

pobierz

 

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.: Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
e-mail: -
data ostatniej aktualizacji:

   

pobierz

Metryczka

Data publikacji 21.04.2007
Data modyfikacji 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry