KWP w Gorzowie Wielkopolskim - oświadczenia majątkowe - Oświadczenia majątkowe - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

KWP w Gorzowie Wielkopolskim - oświadczenia majątkowe

W związku z  art. 62 ust. 7 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. publikowane jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji

 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim - inspektor Wiesław Widecki

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze - podinspektor Tomasz Szuda

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim - komisarz Tomasz Kaczyński

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu - inspektor Paweł Rynkiewicz

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli - nadkomisarz Izabela Cul

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach - komisarz Arkadiusz Zieliński

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Krajeńskich - inspektor Tomasz Zgirski

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021
- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie - podinspektor Łukasz Kowalski

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie - młodszy inspektor Marek Kozanecki

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie - podkomisarz Andrzelika Łuczak

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu - młodszy inspektor Marcin Sapun

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żarach - komisarz Mateusz Domaradzki

- oświadczenie majątkowe za rok 2022

 

Metryczka

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Gorzowie Wlkp.
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rajmund Zieliński
do góry