KWP w Gorzowie Wlkp. - oświadczenia majątkowe - Oświadczenia majątkowe - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

KWP w Gorzowie Wlkp. - oświadczenia majątkowe

W związku z  art. 62 ust. 7 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. publikowane jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji

 

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp.- insp. Wiesław Widecki

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze- mł. insp.Maciej Sipek

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim- kom. Tomasz Kaczyński

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu - insp. Paweł Rynkiewicz

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli - insp. Grzegorz Karpiński

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Słubicach - nadkom. Tomasz Chichłowski

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Kraj. - insp. Tomasz Zgirski

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie - podinsp. Łukasz Kowalski

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie - mł. insp. Marek Kozanecki

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji we Wschowie - nadkom. Tomasz Szuda

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu - mł. insp. Marcin Sapun

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

 

Komendant Powiatowy Policji w Żarach - podinsp. Armand Pisarczyk-Łyczywek

- oświadczenie majątkowe za rok 2018

- oświadczenie majątkowe za rok 2019

- oświadczenie majątkowe za rok 2020

- oświadczenie majątkowe za rok 2021

Metryczka

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Gorzowie Wlkp.
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry