Prawo osób, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo osób, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych

Prawo osób, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych

Prawo osób, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych, w tym w Systemie Informacyjnym Schengen, do informacji zawartych w tych zbiorach.

 


Uprawnienie to umożliwia uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych, żądanie uzupełnienia, uaktualnienia bądź ich sprostowania, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub usunięcie.

Materiał  informacyjny opisujący zasady realizacji prawa osób do danych przetwarzanych w tej bazie dostępny jest między innymi na stronach internetowych:

-     http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/980/3943/Centralny_Organ_Techniczny_Krajowego_Systemu_Informatycznego.html ;

-     http://www.policja.pl/portal/pol/1052/57656/Gdzie_zlozyc_wniosek_o_udostepnienie_lub_modyfikacje_danych_przez_osobe_ktorej_d.html

 

Ponadto na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http:/giodo.gov.pl/ w zakładce „Współpraca międzynarodowa/Schengen/Schengen a ochrona danych osobowych” znajduje się Przewodnik Wspólnego Organu Nadzorczego Schengen - Jak wykonywać prawo dostępu. 

Metryczka

Data publikacji 23.02.2012
Data modyfikacji 19.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Pogodziński
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Pogodziński WKS KWP Gorzów Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Pogodziński

Nawigacja

do góry