WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „LUPO” - Programy - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „LUPO”

1. Nazwa programu.

    Wojewódzki Program Edukacyjno - Wychowawczy pn. "LUPO"

2. Cele główne programu.

     - ograniczenie przestępczości i zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Cele pośrednie programu.

    - inspirowanie podmiotów pozapolicyjnych do działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

    - budowanie w środowisku dzieci wzorców zachowań i społecznie pożądanych autorytetów,

    - kształtowanie postaw praworządnych,

    - kształtowanie braku tolerancji dla patologicznych zjawisk życia społecznego.

4. Autor programu.

    kom. Grażyna Cioroch - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w  Gorzowie Wlkp.

5. Podmioty współuczestniczące w realizacji programu.

     Kuratorium Oświaty,
     Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.,
     Fundacja "Contra Crimen",
     lubuskie mass media,
     Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze,
     instytucje pozapolicyjne.

6. Przewidywane koszty programu, źródła finansowania.

    Corocznie ponad 100 000,00 zł - środki finansowe z programu rządowego "Razem bezpieczniej" i środków z innych źródeł - od instytucji współuczestniczących w realizacji programu.

7. Czas rozpoczęcia realizacji programu oraz przewidywany czas zakończenia.

wrzesień 2000 r. - czerwiec 2018 r.

8. Metody i sposoby realizacji programu.

     - Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczna Zerówka",

     - Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczne wakacje z Lupo"

     - realizacja programu przy wykorzystaniu wydawnictw własnych – klasy I-IV szkół podstawowych,

     - robocze spotkania dzielnicowych w szkołach, szkolenia rodziców i wychowawców, współdziałanie z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi.

     - warsztaty szkoleniowe dla realizatorów działań profilaktycznych w ramach programu.

     - Seminaria/szkolenia dla policjantów i pracowników oświaty.  

9. Materiały informacyjno-edukacyjne do wdrażania programu.

     wydawnictwa własne 

     - oddziały „zerówkowe” - Wycinanka Lupo z telefonami alarmowymi,

     - klasy I-wsze szkół podstawowych - List od Lupo z Planem Lekcji, kartki świąteczne, „Dyplom Przyjaciela Lupo”,

     - klasy II szkół podstawowych - „Mały Elementarz Bezpieczeństwa",      

     - klasy III szkół podstawowych - „Kalendarz Przyjaciela Lupo" (podkładka na biurko),

    - klasy IV szkół podstawowych - „Niezbędnik Bezpiecznego Internauty” (podkładka pod mysz komputerową)

       gadżety: maskotki Lupo, koszulki z nadrukiem.

10. Liczba adresatów programu.

      Dzieci z oddziałów „zerówkowych” i uczniowie szkół podstawowych woj. lubuskiego - ok. 90.000 osób.

11. Jednostka realizująca program.

       Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,
       12 jednostek terenowych Policji w woj. lubuskim (KPP/KMP).

12. Koordynator programu.

       kom. Piotr Wiśniewski - koordynator wojewódzki

       – ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
       (e-mail: piotr.wisniewski@go.policja.gov.pl, tel. służb. 791 15 74,
       fax. 791 15 95, tel. cywilny 95 738 15 74, fax. cywilny 95 738 15 95).

13. Badania efektywności programu:

     Metody,

      - ocena i podsumowanie sprawozdań z jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego.

     Terminy:

     Analiza sprawozdań po każdym zrealizowanym elemencie programu.

     Przewidywane efekty:

     -  ograniczenie przestępczości i demoralizacji dzieci,

     -  zacieśnienie więzi dzielnicowych z dziećmi i nauczycielami,

     -  zintegrowanie działań instytucji i organizacji w zakresie edukacyjno­-

        wychowawczych oddziaływań na nieletnich w województwie lubuskim.

Metryczka

Data publikacji : 10.07.2014
Data modyfikacji : 10.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Grażyna Cioroch
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Skrzypek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Skrzypek
do góry