Procedura sprawdzania punktow karnych - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura sprawdzania punktow karnych

Możliwość sprawdzenia stanu punktów karnych przez kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Opis sprawy/zadania

Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kogo dotyczy

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać ustną informację lub pisemne zaświadczenie o wpisach w ewidencji dotyczących punktów tymczasowych lub ostatecznych odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.

Dokumenty wymagane
do wydania zaświadczenia

1.   Podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
(pobierz plik).

2.   Oryginał dowodu należnej opłaty skarbowej „za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszają-cych przepisy ruchu drogowego” w wysokości  17 zł.

3.   Dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości  17 zł za wydanie zaświadczenia przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Gorzowie Wlkp. dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek organu podatkowego bezgotówkowo (przelewem):

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 3-4

56 8363 0004 0000 3968 2000 0770

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez komendanta miejskiego/powiatowego Policji woj. lubuskiego opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego właściwego za względu na siedzibę organu wydającego zaświadczenie.

Organ wydający pisemne zaświadczenie

1.    Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.

2.    Komendanci miejscy/powiatowi Policji woj. lubuskiego

Miejsce składania dokumentów
i załatwienie sprawy

1.    Ustną informację (bezpłatnie) można uzyskać po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość:

Øw Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10 (pok. 203, 205 blok B)
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,

Øw każdej komendzie miejskiej i powiatowej Policji,

Øw komisariatach Policji - w miarę możliwości technicznych.

2.    Pisemne zaświadczenieo wpisach do ewidencji wydaje się na żądanie zainteresowanego:

Øw Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej  10 (pok. 203, 205 blok B)
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,

Øw każdej komendzie miejskiej i powiatowej Policji.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych

Podstawa prawna

§ 9 Rozporządzenia MSW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U z 2012 r., poz. 488);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Uwagi

Nie udziela się informacjio liczbie punktów za popełnione wykroczenia drogowe telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także podczas  kontroli drogowej.

Metryczka

Data publikacji 09.07.2013
Data modyfikacji 29.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalak
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Michalak WKS
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Skrzypek
do góry