Stanowienie aktów prawnych - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

 

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publiczno prawnych w Policji reguluje Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Projekt aktu kierowania (decyzji), aktu normatywnego (zarządzenia) lub porozumienia opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).


W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zasady zawierania porozumień, wydawania aktów normatywnych i aktów kierowania oraz postępowania z jawnymi aktami prawnymi w jednostkach Policji województwa lubuskiego szczegółowo określono w Decyzji Nr 88/2014 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2014 r.

Metryczka

Data wytworzenia 13.10.2014
Data publikacji 13.10.2014
Data modyfikacji 11.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Skrzypek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Skrzypek WKS KWP Gorzów Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Skrzypek
do góry