Stanowienie aktów prawnych - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

 

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publiczno prawnych w Policji reguluje Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Projekt aktu kierowania (decyzji), aktu normatywnego (zarządzenia) lub porozumienia opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Metryczka

Data wytworzenia : 13.10.2014
Data publikacji : 13.10.2014
Data modyfikacji : 25.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kasperowicz
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kasperowicz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kasperowicz
do góry