Struktura organizacyjna KWP w Gorzowie Wlkp. - Struktura organizacyjna - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KWP w Gorzowie Wlkp.

Funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Komendy w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami oraz szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych.

 

Wydział Kontroli Wydział Prewencji Wydział Kryminalny Wydział Nieruchomości Wydział Kadr i Szkolenia Wydział Ruchu Drogowego Wydział DochodzeniowoŚledczy Wydział Gospodarki MateriałowoTechnicznej Wydział Komunikacji Społecznej Wydział Postępowań Administracyjnych Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydział Łączności i Informatyki Wydział Bezpieczeństwa Informacji Sztab Policji Wydział Techniki Operacyjnej Wydział Finansów Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Wydział Konwojowy Wydział Wywiadu Kryminalnego Zespół Ochrony Pracy Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Laboratorium Kryminalistyczne Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Zespół Prasowy Wydział dw. z Przestęp. Gospodarczą Zespół Psychologów Wydział dw. z Korupcją Zespół ds. Prawnych Opr.: M. Nowicka STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWP W GORZOWIE WLKP. - stan na dzień 15 grudnia 2022 r. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Komendant Wojewódzki Policji

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2007
Data modyfikacji : 02.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nowicka
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rajmund Zieliński
do góry