Nabór kandydatów do korpusu SC - Wolne stanowiska w SC - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Nabór kandydatów do korpusu SC

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 265) o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

•     jest obywatelem polskim,
•     korzysta z pełni praw publicznych,
•     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•     posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
•     cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 w/w ustawy pracodawca ma obowiązek upowszechniać informację  o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej  przez  umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej  urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.nabory.kprm.gov.pl

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej składanym do w/w Biuletynu.

 

Wydział Kadr KWP w Gorzowie Wlkp.

ul. Kwiatowa 10

tel. miejski  47 791  12 14, 47 791  12 28, 47 791  12 29

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2007
Data modyfikacji : 16.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
G. Pogodziński
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry