Wydawanie dokumentów - Wydział Kadr i Szkolenia - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydawanie dokumentów

INFORMACJA dot. prośby o wystawienie kopii/korekty/duplikatu dokumentów takich jak: świadectwa pracy, świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.

Podanie o wystawienie w/w dokumentów należy kierować do pracodawcy,
tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Można je przesłać
za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w KWP przy
ul. Kwiatowej 10 (wejście od ul. Sielskiej).

 

W podaniu należy bezwzględnie podać wszystkie dane osobowe osoby, której sprawa dotyczy, tj.

1.    imię i nazwisko (również nazwisko wcześniejsze w przypadku jego zmiany, a także nazwisko rodowe),

2.    datę urodzenia oraz numer PESEL,

3.    adres zamieszkania i adres do korespondencji, 

4.    numer telefonu kontaktowego.

 

Ponadto należy wskazać okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko / stanowiska.

 

Szczegółowych informacji w sprawie procedury wydawania w/w dokumentów udzielają pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp., nr tel. 47 791 12 48, 12 29 i 12 28.

 

 

 

Opracowano w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP  w Gorzowie Wlkp.

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2013
Data modyfikacji : 16.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julita Tankielun
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry