Informacje o stażu - Wydział Kadr i Szkolenia - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kadr i Szkolenia

Informacje o stażu

INFORMACJA dot. możliwości ubiegania się o odbywanie stażu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Staż jest odpłatną formą aktywizacji zawodowej finansowaną w całości przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.


Osoba zainteresowana odbyciem stażu powinna zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a następnie zwrócić się z prośbą (podaniem)
o zorganizowanie stażu do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
Do podanianależy dołączyć:

1.      CV lub życiorys,

2.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa szkolnego/dyplomu),

3.      kserokopię dowodu osobistego.

 

Złożenie wszystkich dokumentów nie oznacza jednak przyjęcia na w/w formę aktywizacji zawodowej. Po wyrażeniu zgody przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gorzowie Wlkp. na zorganizowanie stażu, imienny wniosek z prośbą o jego rozpatrzenie zostanie skierowany do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Szczegółowych informacji w sprawie procedury ubiegania się o odbycie stażu udzielają pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp., nr tel. 47 791 12 14, 47 791 12 28, 47 791 12 29,

 

 

 

Opracowano w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP  w Gorzowie Wlkp.

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2013
Data modyfikacji : 16.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julita Tankielun
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry