Zamówienia publiczne - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., fax. (95)738 1495, e-mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl

       ZAMóWIENIA PUBLICZNE

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.04.2007
Data modyfikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Osiński
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski

Nawigacja

do góry