Dostarczanie dokumentów elektronicznych

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KWP w Gorzowie Wlkp.:

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących podmioty publiczne  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawcząna platformie ePUAP.

W celu przekazania dokumentu należy wypełnić formularz „pismo ogólne do podmiotu publicznego” ustawiając jako adresata 6e7sj7gw7o. Do pisma można załączyć podpisany dokument elektroniczny.

Istnieje także możliwość skorzystania z usług udostępnianych przez KWP w Gorzowie Wlkp., znajdujących się w kategorii "Motoryzacja i transport" (przemieszczanie broni palnej):

- uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej,

- zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit).

Aby skorzystać z tych form kontaktu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Wysyłane pismo należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych generowane jest automatycznie.


Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej kwpgorzow@go.policja.gov.pl.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, DOCX,
  • ODS, ODT,
  • XLS, XLSX,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2014
Data modyfikacji : 03.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Skrzypek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Skrzypek WKS
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Skrzypek
do góry