Informacje ogólne - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie Wlkp. realizuje sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz Zasadami pracy kancelaryjnej, stanowiącymi załącznik do decyzji nr 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27 stycznia 2009r. 

Sprawy  kierowane  do Wydziału Ruchu Drogowego mogą być wnoszone pisemnie,za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pomocą telefaksu 47 791 11 95 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.wrd@go.policja.gov.pl.

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej, możliwy jest kontakt telefoniczny: 47 791 11 70.

Metryczka

Data publikacji : 09.07.2013
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Michalak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry