Zasady pracy kancelaryjnej - Tryb działania jednostki - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania jednostki

Zasady pracy kancelaryjnej

Zasady pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., zapewniający jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów jawnych oraz ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utraty określa „Instrukcja pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.”.

Metryczka

Data publikacji : 21.11.2012
Data modyfikacji : 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kasperowicz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pawłowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pawłowski
do góry