Akty prawne - Status prawny - KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Akty prawne

Lubuska Policja wykonuje zadania służbowe miedzy innymi w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.);
  2. Zarządzenie Nr 1920 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 1 poz. 1, z późn. zm.);
  3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.).

 

4.     REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM:

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2007
Data modyfikacji : 17.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kasperowicz
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kasperowicz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kasperowicz
do góry